Om oss

ScandinavianHAMs har som huvudsyssla att sälja amatörradiorelaterade produkter till konkurrensstarka priser. Vi har en mycket god kontakt med starka leverantörer och kan därför tryggt tillgodose våra kunders behov.

Vi strävar efter att ständigt bearbeta prissituationen på internationell nivå så att våra kunder på det viset ska kunna känna köptrygghet. Vi håller en hög serviceambition och ger gärna råd när så önskas.

Vi har en egen fullt utrustad instrumentverkstad som står till tjänst för garantiärenden och servicearbeten på de artiklar som säljs av oss.

Vi kan nås på telefon 0322-620500 vardagar mellan 1300-1600. F-skattsedel innehas. Vårt VAT SE556069394601.

Vi ser gärna att vår telefon avlastas så långt som möjligt varför emailkorrespondens är att föredra. Vi garanterar alla våra kunder vår fulla uppmärksamhet.