Inbyten&Begagnat

Rent allmänt tar vi inte emot din utrustning som delbetalning. För att kunna hålla låga priser vid nyförsäljning måste alla försäljningskostnader hållas så låga som möjligt. Ditt alternativ är då att endera sälja din utrustning på annat vis eller vända dig till ett säljföretag som går dig till mötes. Vanligen blir då priset högre på den varan du önskar köpa. Du bör beräkna detta noggrant för att inte förlora på din affär. Vi tar under inga omständigheter emot inbyte som delbetalning för en artikel som ligger under kampanjerbjudande.

Det finns dock tillfällen då vi accepterar ditt inbyte som delbetalning. Det kan till exempel vara så att vi har en notering om en annan kund som önskar köpa just din typ av utrustning begagnad. Kontakta oss alltid oavsett vad. Vi berättar för dig om det är så att vi har en sådan notering och då kan vi ta ditt inbyte som delbetalning när du beställer din vara hos oss.

Vid delbetalning med inbyte är det viktigt att du känner till detta:
Ditt inbyte ska vara i ett sådant skick att det motsvarar specifikationerna vid nyförsäljningen. Det betyder att det inte får finnas fel på utrustningen. Normalt slitage accepteras naturligtvis. Om vi tvingas att reparera ditt inbyte så motverkar det vår prisideologi om att kunna erbjuda lägsta möjliga pris till våra kunder.
Om du redan vet att det finns fel på den utrustning som du vill lämna till oss som delbetalning så berätta det för oss. Vi gör lätt en bedömning av den eventuella kostnaden för oss och berättar då för dig vad vi anser att den är värd i just din affär.
Tänk på att när vi sedan säljer ditt inbyte vidare så finns det en köpare som vill att det han köpt begagnat ska vara i korrekt skick. Därför har vi några krav som vi ställer på dig när du delbetalar med ditt inbyte.
1. Ditt namn som föregående ägare ska kunna följa med till köparen av din utrustning.
2. Eftersom vi håller garanti på begagnadförsäljning vill vi att du garanterar att din inbytesutrustning är i det skick som du berättat för oss.
3. Om vi tvingas att reparera din inbytesutrustning pga garantiåtgärd mot den nye ägaren så sänder vi dig en räkning på reparationsarbetet plus eventuella delar. Detta gäller endast om denna garantiåtgärd omfattar ett fel som du inte berättade för oss från början när du ingick affären med oss.
4. Vi vill kontraktera din inbytesutrustning. Det innebär att du får från oss ett enkelt dokument där du noterar utrustningens beteckning och eventuellt serienummer. Du anger också alla de eventuella defektheter du känner till. Ditt namn och din adress med telefonnummer alternativt annan kontaktväg ska finnas angivet på dokumentet. Du skriver under detta med din underskrift och datum. På det här viset gör du dig helt fri från sådana kostnader som kan uppstå under punkt 3 ovan. Skulle det nu visa sig att det finns fel på ditt inbyte när det sålts till sin nya ägare och det felet finns bland dina noteringar så tar vi hela kostnaden för den reparationen. Detta förutsätter naturligtvis att du varit noggrann när du beskrivit felet i dokumentet.
5. Som alternativ till din egen försäkran kan du självklart sända ditt inbyte till oss så gör vi en komplett utvärdering och du friskriver dig då från allt ansvar för dess tekniska tillstånd. Det kostar dig frakten till oss plus 1.000kr exklusive moms (1250kr inkl moms) i undersökningskostnad för det instrumentarbete vi nu utför.  Om ditt inbyte är behäftat med fel så kan du inte få reda på orsaken till felet. Vi ger dig vår värdering för den affär som du är intresserad av med oss. Vill du nu avstå från affären, oavsett orsak, eller att vi tvingas välja bort den, så sänder vi din apparat tillbaka till dig och du betalar även returkostnaden. Betalningen ska förskotteras. Alltsammans tar tid i anspråk, eventuellt 1-3 veckor och den varan du är intresserad av att få köpa kan under tiden ha fått ett ändrat pris, vilket du bör vara uppmärksam på. I det här läget, om du fullföljer bytesaffären, ligger allt vidare ansvar för ditt inbyte hos oss och blir ett mellanhavande mellan oss och den eventuellt nya ägaren.

Alla våra kunders trygghet är viktig för oss.